Tagarchief: zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u recht op ondernemersaftrek. Dit is de verzamelnaam voor onder andere de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn deze twee varianten van ondernemersaftrek het interessantst. Om voor de zelfstandigen en startersaftrek in aanmerking te komen moet u als ondernemer voor de inkomstenbelasting kwalificeren en aan het urencriterium voldoen.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek 2012 is een vast bedrag van € 7.280 voor ondernemers die in 2012 nog geen 65 jaar waren. De zelfstandigenaftrek verlaagt de belastbare winst van de onderneming. Dit levert een fiscaal voordeel van maximaal € 3.785 op.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra verhoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123 voor startende ondernemers. U komt in aanmerking voor de extra startersaftrek als u recht op zelfstandigenaftrek heeft en van de afgelopen 5 jaar maximaal 4 jaar een onderneming dreef. U kunt de startersaftrek in deze periode maximaal 3 keer toepassen. De startersaftrek levert u een maximaal fiscaal voordeel van € 1.103 op.

Belangrijk voor u:

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting die voldoet aan het urencriterium, heeft u recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. In 2012 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280 en de starters aftrek € 2.123, de zelfstandigenaftrek en startersaftrek gecombineerd leveren u een maximaal fiscaal voordeel van € 4.888 op.

Karst Belastingadvies kan desgewenst meer informatie over de ondernemersaftrek geven en/of samen met u bekijken welke vormen van ondernemersaftrek op uw onderneming van toepassing zijn.

Het urencriterium voor ondernemers

Voor bepaalde soorten ondernemersaftrek geldt een urencriterium. U voldoet aan dit criterium als u in een kalender jaar meer dan 1225 uur (ongeveer 24 uur per week) aan uw onderneming besteedt. Als u geen startende ondernemer bent, moet u ook meer dan 50% van uw gewerkte tijd aan uw onderneming besteden.

Urenregistratie

U moet ook kunnen bewijzen dat u aan het urencriterium voldoet. Dit kunt u doen door het bijhouden van een urenregistratie, waaruit blijkt hoeveel uren u in een kalenderjaar aan uw onderneming heeft besteedt. Het is belangrijk dat u deze registratie kunt ondersteunen met andere bewijzen zoals afspraken in een agenda of andere bescheiden zoals facturen en dergelijke.

Belangrijk voor u:

Het is van essentieel belang dat u aan de hand van een urenregistratie en andere bescheiden zoals uw agenda aan kunt tonen dat u aan het urencriterium voldoet. Voldoet uw urenregistratie niet, dan worden de zelfstandigenaftrek en startersaftrek geweigerd. Hierdoor loopt u een maximaal fiscaal voordeel van € 4.888 mis.

Karst Belastingadvies kan u helpen bij het opzetten van een goede urenregistratie, zodat u niet het risico loopt dat uw zelfstandigenaftrek en startersaftrek geweigerd worden.